uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning är en utbildning som görs på uppdrag av någon annan. Egentligen är alla utbildningar ett slags uppdragsutbildningar, i alla fall i grundskolan, eftersom de alla sker på uppdrag av staten. Det är lag på att man måste gå i skolan t o m nionde klass och detta på uppdrag av Sveriges regering. Det är de som är uppdragsgivaren för alla grundskolor, kommunala eller privata, och alla dessa skolor har ett uppdrag att fylla, som står uttryckt i skollagens läroplan för grundskolan. Den som sviker uppdraget får problem.

By hasse, Nov. 26, 2015, 10:15 p.m.